Prywatny Detektyw w Świeciu Obserwacje Kontrola Osoby zaginione

Usługi detektywistyczne

Biuro Detektywistyczne w Świeciu  oferuje szeroki zakres działań i świadczeń usług Klientom biznesowym, prywatnym oraz kancelariom prawniczym, bankom i instytucjom. Działamy na podstawie licencji i wpisu do rejestru działalności regulowanej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ,realizujemy zlecenia na terenie całego kraju. Dzięki profesjonalnemu podejściu do każdego zlecenia, nasze biuro jest w stanie podejmować trudne zadania , niezależnie od tego czy będzie to zlecenie na znalezienie zaginionej osoby, wykrycie podsłuchów, kontrolę pracowników, czy poszukiwanie dowodów w sprawach kryminalnych, rodzinnych lub gospodarczych.

Świadczymy  usługi detektywistyczne w pełni indywidualnie, dobierając działania do potrzeb Klienta.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą czynności, w jakich się specjalizujemy – zapewniamy sprawne i skuteczne działania, w trakcie których kierujemy się doświadczeniem i wiedzą.Dla osób prywatnych:


• zbieranie dowodów w sprawach rozwodowych

• dyskretna kontrola rodzicielska dzieci i młodzieży

• sprawdzenie wiarygodności partnera


• obserwacja osób i miejsc 


• poszukiwanie osób


• STOP dla molestowania i mobbingu w pracy - zbieranie dowodów


• sprawy kryminalne, poszukiwanie dowodów i uzyskiwanie informacji analiza materiałów udostępnionych  pokrzywdzonemu z postępowania


• poszukiwanie składników majątku


• czynności dowodowe do spraw alimentacyjnych , opiekuńczych i spadkowych

 Dla biznesu:


• sprawdzanie wiarygodności kontrahenta


• sprawdzanie i lojalności wspólników


• ujawnianie podsłuchów


• ochrona marki i tajemnicy handlowej 

• weryfikacja CV przyszłego pracownika (wywiad personalny


• ochrona przed kradzieżami pracowniczymi


• weryfikacja niezdolności pracowników do pracy


• wykrywanie nieuczciej konkurencji 


• obserwacja osób i miejscDla kancelarii prawniczych, komorników, ubezpieczycieli, banków i instytucji:


• realizacja czynności, poszukiwanie dowodów w sprawach kryminalnych,      gospodarczych i rodzinnych


• poszukiwanie osób


• wykrywanie oszustw i wyłudzeń odszkodowawczych oraz badanie ich  okoliczności


• weryfikacja pobieranych świadczeń ubezpieczeniowych i odszkodowań


• inne wynikające z bieżącej współpracy i potrzeb

 

 Pomoc w sprawach rozwodowychRozwód to trudny okres, często pełen negatywnych emocji, zarówno w życiu kobiety, jak i mężczyzny. Zwłaszcza kiedy jego przyczyną jest zdrada jednego z małżonków. Jeśli podejrzewasz swojego partnera o nieuczciwość, możesz skorzystać z usług prywatnego detektywa.
Działamy skutecznie, korzystając z wieloletniego doświadczenia i szerokiego wachlarza rozwiązań. Klient otrzymuje  sprawdzone informacje, które może wykorzystać w sądzie. Dzięki temu możliwe jest znaczne przyspieszenie toku sprawy rozwodowej. Materiały zebrane przez prywatnego detektywa, potwierdzające zdradę żony lub męża, znacznie ułatwiają osobie wnoszącej sprawę sądową uzyskanie rozwodu. Oprócz dowodów zdrady, detektyw kompletuje  materiał potwierdzający nałogi partnera, jak słabość do alkoholu czy hazardu. Wynajmowany jest także po to, aby zebrać informacje potwierdzające brak zainteresowania małżonka losami rodziny, jego agresywne zachowania wobec najbliższych i inne tego typu czynności. W zależności od przyczyn rozpadu małżeństwa, detektywowi można również zlecić ustalenie miejsca pobytu współmałżonka, jego źródła utrzymania i zarobkowania.
Obserwacja (osób, miejsc, rzeczy, mających się wydarzyć zdarzeń itp.)Podstawową  metodą działania, które wykorzystują w codziennej pracy biura detektywistyczne, jest obserwacja. Zazwyczaj jest ona niejawna, aby osoba poddawana obserwacji nie wiedziała o tym, że jest obiektem śledzonym przez prywatnego detektywa. To również jedna z opcji, którą na co dzień w swojej pracy wykorzystuje nasze biuro. Obserwacja prowadzona przez detektywa często powiązana jest ze sprawami rozwodowymi. Mąż czy żona ma wątpliwości co do wierności swojego współmałżonka, więc  zleca sprawdzenie, czy nie prowadzi on „podwójnego życia”.Obserwacją można również  ustalić, czy dana osoba zamieszana jest w nielegalne interesy lub czy może w jakikolwiek  sposób zaszkodzić innym. Tego typu usługi detektywistyczne zlecane są również w sytuacjach, gdy trzeba ujawnić miejsce pobytu lub zamieszkania danej osoby, będącej np. dłużnikiem, nielojalnym pracownikiem czy kontrahentem, który nie wywiązał się z zawartej umowy. Podczas obserwacji prywatny detektyw zbiera informacje na temat spędzania wolnego czasu przez osobę będącą obiektem śledztwa, jej zainteresowań, osób, z jakimi się spotyka, miejsc, do których się przemieszcza itd.Z przeprowadzonej obserwacji zleceniodawca otrzymuje sprawozdanie wraz  z dokumentacją fotograficzną , którą  może wykorzystać  w sądzie.Kontrola pracowników, ich rzetelności i lojalnościRzetelny i lojalny pracownik przyczynia się do sukcesu gospodarczego firmy. Właściwe i oczekiwane zachowania pracownika podnoszą kulturę pracy i pozytywnie wpływają na relację w zespole i z klientami.

Oferujemy Państwu Usługi Detektywistyczne ukierunkowane na sprawdzenie i uzyskanie materiału w przedmiocie;

• braku dbałości o poszanowanie klienta,
• nieefektywnego wykorzystywania czasu pracy,
• nieprzestrzegania procedur BHP
• nieprzestrzeganie algorytmów i procedur organizacji pracy
• wykorzystywania samochodów i innych narzędzi pracy do celów prywatnych
• skracania przyjętego czasu pracy
• innych niewłaściwych i szkodliwych zachowań pracownika,

 Każdorazowo z czynności i ustaleń otrzymacie Państwo pełne sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci raportów z danych obszarów i dokumentacją video/foto. Materiał może stanowić dowód w dochodzeniu roszczeń.

Wszelkie działania prowadzimy w sposób dyskretny zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych Zleceniodawcy.

Świeckie Biuro Detektywistyczne ul. Klasztorna 13 a - Jeśli masz problem - zadzwoń umów się na rozmowę, postaramy się Tobie pomóc - tel. 573-965-067 lub e-mail: biuro@detektyw-swiecie.pl